Bel ons: +49 (0) 641 92220-0

Colofon


Verplichte gegevens volgens § 5 TMG (mediawet):
Adres:

Beka Hospitec bvba
Oude Baan 46
B-2550 Kontich

Vertegenwoordigd door:

CEO James Stuart-Smith, Robert Deschler

Contactgegevens:

Telefoon: +32 (0) 473 93 02 35
Telefax: +49 641 9 22 20-20
E-mail: frank.robeers@beka-hospitec.be

Inschrijving in het register:

Inschrijving in het handelsregister:
Kantoor van inschrijving: Arrondissementsrechtbank Wetzlar
Inschrijvingsnummer: HRB 6207

Fiscaliteit:

Fiscaal registratienummer volgens §27 a van de Duitse Wet op de Omzetbelasting:
DE278603356

Beslechting van geschillen:

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor de online-beslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr. U vindt ons e-mailadres bovenaan de colofon.
Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingen van een consumentenbemiddelingsorgaan.

Aansprakelijkheid voor de inhoud:

Als dienstenaanbieder zijn wij volgens § 7, lid 1 van de Duitse Telemediawet verantwoordelijk voor de eigen inhoud van deze pagina’s volgens de algemene regelgevingen. Volgens §§8 tot 10 van de Duitse Telemediawet zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht om meegedeelde of opgeslagen externe informatie te controleren of te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.
De verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren volgens de algemene regelgevingen blijven echter onverminderd gelden. Een aansprakelijkheid dienaangaande is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop wij kennis krijgen van een concrete juridische inbreuk. Zodra wij op de hoogte worden gesteld van eventuele juridische inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden; wij hebben echter geen invloed op de inhoud van deze websites. Bijgevolg aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van deze externe websites. Het is altijd de aanbieder of de beheerder van de gelinkte pagina’s die verantwoordelijk is voor hun inhoud. De gelinkte pagina’s worden op het ogenblik van het plaatsen van de link op mogelijke juridische inbreuken gecontroleerd. Op het ogenblik van het linken was er geen onrechtmatige inhoud herkenbaar.

Een permanente controle van de gelinkte pagina’s is zonder concrete aanwijzingen voor een juridische
inbreuk redelijkerwijze niet mogelijk. Zodra wij op de hoogte worden gesteld van eventuele juridische
inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

Het Duitse auteursrecht is van toepassing op de door de beheerder van de pagina’s opgestelde inhoud
en documenten die op deze pagina’s worden gepubliceerd. De reproductie, verveelvoudiging,
bewerking, verspreiding en alle andere manieren van inzameling buiten de limieten van het
auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur of redacteur. Het
maken van downloaden en kopieën van deze pagina’s is uitsluitend toegestaan voor niet-commercieel
privégebruik.

Als de inhoud op deze pagina niet door de beheerder werd opgesteld, moet de auteursrechten van
derden in acht worden genomen. De inhoud van derden wordt in het bijzonder als dusdanig
beschouwd. Als u ondanks dit alles toch een inbreuk op het auteursrecht opmerkt, verzoeken wij u ons
dit te melden. Zodra wij op de hoogte worden gesteld van eventuele juridische inbreuken, zullen wij
dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.